สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  01/12/58
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 04/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
โดย: อบต.โค้งไผ่
วันที่ 22/06/2555

ข่าวสารภายในอบต.อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศโครงการส่งเสริมการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๙ (ดู: 69 )(วันที่: 23/11/2558 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1,2,3,4,6,7 (ดู: 140 )(วันที่: 13/11/2558 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศโครงการชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู: 133 )(วันที่: 04/11/2558 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๓ (ดู: 119 )(วันที่: 04/11/2558 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศข้อบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓ (ดู: 98 )(วันที่: 04/11/2558 )
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โทร 055-866078 โทรสาร 055-866078 ต่อ 18
E-mail : info@khongphai.go.th
Copyright 2008.khongphai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation