สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  21/10/59
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 04/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
โดย: อบต.โค้งไผ่
วันที่ 22/06/2555

ข่าวสารภายในอบต.อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู: 95 )(วันที่: 14/10/2559 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล การใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ (ดู: 81 )(วันที่: 13/10/2559 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน (แบบ สขร.๑) (ดู: 91 )(วันที่: 13/10/2559 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู: 74 )(วันที่: 11/10/2559 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนและการประชาคมสู่การพัฒนาท้องถิ่น (ดู: 101 )(วันที่: 10/10/2559 )
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โทร 055-866078 โทรสาร 055-866078 ต่อ 18
E-mail : info@khongphai.go.th
Copyright 2008.khongphai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation