สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  21/07/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 04/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
คำสั่งแต่งตั้งสมาชิก อปพร. รักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 11/04/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2557 (ดู:22)(วันที่:24/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.วังแขม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:31)(วันที่:23/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.วังแขม เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:36)(วันที่:23/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เชิญชวนร่วมงานเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปคืนความสุขให้กับประชาชน (ดู:44)(วันที่:22/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (ดู:51)(วันที่:22/07/2557)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โทร 055-866078 โทรสาร 055-866078 ต่อ 18
E-mail : info@khongphai.go.th
Copyright 2008.khongphai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation