สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  24/12/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 04/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
คำสั่งแต่งตั้งสมาชิก อปพร. รักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 11/04/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ (ดู:6)(วันที่:25/12/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง อนุมัติประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู:3)(วันที่:25/12/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสะเนา) หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ดง (ดู:17)(วันที่:25/12/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศฯ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเงินอุดหนุน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ดู:33)(วันที่:24/12/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศฯ แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.5) กรณีเงินอุดหนุน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ดู:25)(วันที่:24/12/2557)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โทร 055-866078 โทรสาร 055-866078 ต่อ 18
E-mail : info@khongphai.go.th
Copyright 2008.khongphai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation