สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  28/08/58
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 04/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
คำสั่งแต่งตั้งสมาชิก อปพร. รักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 11/04/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนกันยายน 2558 (ดู:76)(วันที่:29/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง (ดู:139)(วันที่:28/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: อบต.โค้งไผ่ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งไผ่ (ดู:66)(วันที่:28/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้ามุ้ง (ดู:116)(วันที่:27/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งหอถังประปา เพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 2 บ้านวังทอง (ดู:112)(วันที่:27/08/2558)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โทร 055-866078 โทรสาร 055-866078 ต่อ 18
E-mail : info@khongphai.go.th
Copyright 2008.khongphai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation