สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  21/05/59
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 04/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
คำสั่งแต่งตั้งสมาชิก อปพร. รักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 11/04/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนมิถุนายน 2559 (ดู:12)(วันที่:31/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง ปปช. (ดู:44)(วันที่:30/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง ปปช. (ดู:42)(วันที่:30/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง ปปช. (ดู:42)(วันที่:30/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเลื่อนกำหนดการประเมินสมรรถนะผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู:30)(วันที่:30/05/2559)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โทร 055-866078 โทรสาร 055-866078 ต่อ 18
E-mail : info@khongphai.go.th
Copyright 2008.khongphai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation