สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  27/11/58
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 04/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
คำสั่งแต่งตั้งสมาชิก อปพร. รักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 11/04/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: การชำระภาษีผ่านธนาคาร (ดู:38)(วันที่:27/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเรียงหินป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองสวนหมาก(จากบ้านลิเก) (ดู:47)(วันที่:27/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเรียงหินป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองสวนหมาก (ดู:45)(วันที่:27/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ดู:46)(วันที่:27/11/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ สมัยที่๔ ครั้งที่๑ (ดู:32)(วันที่:27/11/2558)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โทร 055-866078 โทรสาร 055-866078 ต่อ 18
E-mail : info@khongphai.go.th
Copyright 2008.khongphai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation