สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  21/06/59
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 04/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
คำสั่งแต่งตั้งสมาชิก อปพร. รักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 11/04/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ (ดู:23)(วันที่:27/06/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม องคืการบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ (ดู:21)(วันที่:23/06/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางสะอาด แก้วต้อม ถึงสระประมง หมู่ที่ 10 บ้านคลองสุขใจเหนือ (ดู:45)(วันที่:30/06/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ หมู่ที่ 10 บ้านคลองสุขใจเหนือ (ดู:52)(วันที่:30/06/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การป้องกันและควบคุมโรคสำหรับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล (ดู:42)(วันที่:30/06/2559)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โทร 055-866078 โทรสาร 055-866078 ต่อ 18
E-mail : info@khongphai.go.th
Copyright 2008.khongphai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation