สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  27/09/59
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 04/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
คำสั่งแต่งตั้งสมาชิก อปพร. รักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 11/04/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจาก facebook: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง ผู้รับเบี้ยความพิการแสดงการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (ดู:9)(วันที่:07/07/2559)
ข่าวจาก facebook: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด เรื่อง การขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) (ดู:10)(วันที่:07/07/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการปรับปรุงบึงทุ่งทอง หมู่ที่ 11 บ้านทรายทอง ตำบลทุ่งทอง (ดู:38)(วันที่:27/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (2) (ดู:25)(วันที่:27/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (1) (ดู:29)(วันที่:27/09/2559)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โทร 055-866078 โทรสาร 055-866078 ต่อ 18
E-mail : info@khongphai.go.th
Copyright 2008.khongphai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation