สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  03/08/58
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 04/09/51
ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
คำสั่งแต่งตั้งสมาชิก อปพร. รักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 11/04/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 (ดู:2)(วันที่:04/08/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 (ดู:3)(วันที่:04/08/2558)
ข่าวรับสมัครงาน: ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (ดู:31)(วันที่:04/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศบอกเลิกสัญญาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 20 บ้านแดนพุทธ (ดู:27)(วันที่:04/08/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ (ดู:50)(วันที่:03/08/2558)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โทร 055-866078 โทรสาร 055-866078 ต่อ 18
E-mail : info@khongphai.go.th
Copyright 2008.khongphai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation